Want to join our lab?
Positions available

For English-speaking candidates please contact Michał Wierzchoń: michal.wierzchon@uj.edu.pl

Ogłoszenie 1

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, dotyczącego substytucji sensorycznej, poszukujemy osoby, która dołączy do naszego zespołu (to ogłoszenie nie jest tożsame z zamieszczonym poniżej, w sumie poszukujemy trzech nowych współpracowników). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • studia magisterskie na kierunku psychologia, neurobiologia, neuronauka poznawcza, inżynieria biomedyczna lub kierunki pokrewne
 • zaawansowane kompetencje w zakresie programowania
 • znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie

Dodatkowo w ocenie kandydatów brane pod uwagę mogą być:

 • dorobek naukowy, mile widziana znajomość tematyki neurobiologicznych badań świadomości i/lub substytucji sensorycznej
 • potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu i/lub udziale w projektach badawczych finansowanych ze środków na naukę
 • realizacja staży badawczych i/lub studenckich w jednostkach zagranicznych
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku angielskim
 • umiejętności dotyczące prowadzenia badań psychofizjologicznych, neurobiologicznych, mile widziane doświadczenie w badaniach MRI (w tym analizy danych w FSL lub innym programie)
 • realizacja szkoleń w zakresie badań neurobiologicznych
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań z zakresu neuronauki poznawczej, najlepiej w zakresie szeroko rozumianej tematyki projektu (świadomości, samoświadomości, poznania ucieleśnionego, substytucji sensorycznej, etc)
 • podstawowe umiejętności dotyczące programowania procedur badawczych

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy stypendium na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia do trzech lat). Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Michał Wierzchoń.

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 • realizacja zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym, w szczególności badań MRI dotyczących neuroplastyczności mózgu pod wpływem użycia narzędzi do substytucji sensorycznej takich jak BrainPort, Colorophone i Enactive Torch
 • bezpośredni nadzór nad przebiegiem badań MRI
 • archiwizacja i wstępne przetwarzanie wyników badań MRI
 • statystyczna obróbka i analiza wyników badań MRI
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach naukowych
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji stypendium
 • komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi projektu

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać mailem na adres michal.wierzchon@uj.edu.pl zeskanowane dokumenty (oryginały należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną):

 • podanie
 • list motywacyjny
 • życiorys uwzględniający informacje o odbytych stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, odbytych warsztatach lub szkoleniach, udziału w projektach badawczych, w tym projektach międzynarodowych).
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych (w standardzie APA)
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego

Inne informacje dla kandydatów:

 • wysokość wynagrodzenia to 2000 netto/miesiąc
 • od osoby zatrudnionej w projekcie oczekujemy pełnego zaangażowania czasowego w projekt odpowiadającemu etatowemu zatrudnieniu
 • jeżeli kandydaci nie maja statusu doktoranta, to powinni się skontaktować tak szybko jak to możliwe, by uzgodnić czy i na jakich zasadach mają możliwość rekrutacji na studia doktoranckie w IP UJ

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r., godz. 24.00. Rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 7 września 2017 r w Instytucie Psychologii UJ. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 września 2017 r (lub po potwierdzeniu przez wybranego kandydata statusu doktoranta).

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Ogłoszenie 2

Kolejna osoba poszukiwana! To ogłoszenie również dotyczy zatrudnienia w grancie dot. substytucji sensorycznej. Doktorantów, magistrów oraz magistrantów ostatniego roku studiów zachęcamy do aplikowania. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • studia magisterskie na kierunku inżynieria biomedyczna, elektronika, informatyka lub kierunki pokrewne
 • umiejętność programowania (LabVIEW, JAVA, C++, Python)
 • praktyczne doświadczenie związane z rozwojem systemów pomiarowych
 • znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie

Dodatkowo w ocenie kandydatów brane pod uwagę mogą być:

 • dorobek naukowy,
 • mile widziana znajomość tematyki badań świadomości i/lub substytucji sensorycznej
 • potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu i/lub udziale w projektach badawczych finansowanych ze środków na naukę
 • realizacja staży badawczych i/lub studenckich w jednostkach zagranicznych
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku angielskim
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań naukowych,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu neuronauki poznawczej, w tym w zakresie szeroko rozumianej tematyki projektu, tj. świadomości, samoświadomości, poznania ucieleśnionego, substytucji sensorycznej, etc.
 • podstawowe umiejętności dotyczące programowania procedur badawczych

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy stypendium na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia do trzech lat). Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Michał Wierzchoń.

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 • realizacja zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym,
 • w szczególności dostosowania narzędzi do substytucji sensorycznej takich jak BrainPort, Colorophone i Enactive Torch do wymogów badań poświęconych substytucji sensorycznej zaplanowanych w ramach realizacji projektu
 • archiwizacja i wstępne przetwarzanie wyników badań
 • statystyczna obróbka i analiza wyników badań
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • prezentowanie wyników projektu na konferencjach naukowych
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji stypendium
 • komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi projektu

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać mailem na adres michal.wierzchon@uj.edu.pl zeskanowane dokumenty (oryginały należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną):

 • podanie,
 • list motywacyjny,
 • życiorys uwzględniający informacje o odbytych stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, odbytych warsztatach lub szkoleniach, udziału w projektach badawczych, w tym projektach międzynarodowych),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych (w standardzie APA)
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego

Inne informacje dla kandydatów:

 • wysokość wynagrodzenia to 2000 netto/miesiąc
 • jeżeli kandydaci nie maja statusu doktoranta, to powinni się skontaktować tak szybko jak to możliwe, by uzgodnić czy i na jakich zasadach mają możliwość rekrutacji na studia doktoranckie w IP UJ

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r., godz. 24.00. Rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 7 września 2017 r w Instytucie Psychologii UJ. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 września 2017 r (lub po potwierdzeniu przez wybranego kandydata statusu doktoranta).

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)