Journal Articles

Journal Articles 2017-04-21T00:35:28+00:00

Publications – Journal Articles

Siedlecka, M., Spychała, N., Łukowska, M., Wiercioch, K. & Wierzchoń M. (in press). Rubber hand illusion increases pain caused by electric stimuli. Journal of Pain.

Binder, M., Gociewicz, K., Windey, B., Koculak, M., Finc, K., Nikadon, J., Derda, M & Cleeremans, A. (2017). The levels of perceptual processing and the neural correlates of increasing subjective visibility. Consciousness and Cognition, 55, 106-125.

Skóra, Z., & Wierzchoń, M. (2016). The level of subjective visibility at different stages of memory processing. Journal of Cognitive Psychology, 28(8), 965-976.

Górska, U., Gociewicz, K., Koculak, M., Jurasińska, A., Brocka, M., Binder, M. (2016). Zaburzenia świadomości z perspektywy neuroobrazowania. (Disorders of consciousness – neuroimagining perspective). Aktualn Neurol. 16 (1). pp. 37 – 49.

Wierzchoń, M., Wronka, E., Paulewicz, B., Szczepanowski, R. (2016). Post-Decision Wagering Affects Metacognitive Awareness of Emotional Stimuli. An Event Related Potential Study. PLoS ONE 11(8): e0159516.

Majchrowicz, B., Doboszewski, J., & Placek, T. (2016). Droga donikąd? Co pozostało z eksperymentów Libeta nad wolną wolą. Filozofia Nauki, 2(94), 51–75.

Salomon, R., Galli, G., Łukowska, M., Faivre, N., Bello Ruiz J., & Blanke, O. (2016). An invisible touch: Body-related multisensory conflicts modulate visual consciousness. Neuropsychologia.

Siedlecka, M., Paulewicz, B. & Wierzchoń, M. (2016). But I Was So Sure! Metacognitive Judgments Are Less Accurate Given Prospectively Than Retrospectively. Frontiers in Psychology, 7, 218.

Noel, J.P., Łukowska, M., Wallace, M., and Serino, A. (2016). Multisensory simultaneity judgment and proximity to the body. Journal of Vision, 16(21), 1-17.

Paulewicz, B., Wierzchoń, M. (2015). Causal Considerations in Experimental Studies on Consciousness. Humana.Mente Journal of Philosophical Studies, 29, 227-242.

Anzulewicz, A., Asanowicz, D., Windey, B., Paulewicz, B., Wierzchoń, M., &  Cleeremans, A. (2015). Does level of processing affect the transition from unconscious to conscious perception? Consciousness and Cognition, 36, 1-11.

Ronchi, R., Bello-Ruiz, J., Łukowska, M., Herbelin, B., Cabrilo, I., Schaller, K., Blanke, O. (2015). Right insular damage decreases heartbeat awareness and alters cardio-visual effects on bodily self-consciousness. Neuropsychologia, 70, 11–20.

Górska, U., Koculak, M., Brocka, M., Binder M. (2014). Zaburzenia świadomości – perspektywa kliniczna i etyczna. Aktualności Neurologiczne, 14(3), 190–198.

Anzulewicz, A., Wierzchoń, M. i Asanowicz, D. (2014). Czy świadomość jest stopniowalna? Analiza świadomości wiedzy w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk. Studia Psychologiczne. t. 52, z. 1, s. 5–20.

Koculak, M., Kałwak, W. (2014). Opisać świadomość na skali od zera do jeden. Perturbacyjny Indeks Złożoności jako naukowa próba pomiaru świadomości na poziomie indywidualnym. Rocznik Kognitywistyczny, 7, 9-20.

Szczepanowski, R., Traczyk, J., Wierzchoń, M., & Cleeremans, A. (2013). The perception of visual emotion: Comparing different measures of awareness. Consciousness and Cognition, 22(1), 212-220.

Wierzchoń, M., Gaillard, V., Asanowicz, D., & Cleeremans, A. (2012). Manipulating attentional load in sequence learning through Random Number Generation. Advances in Cognitive Psychology, 8(2), 179-195.

Wierzchoń, M., Asanowicz, D., Paulewicz, B., & Cleeremans, A. (2012). Subjective measures of consciousness in artificial grammar learning task. Consciousness and Cognition, 21(3), 1141-1153.