Durlik

Durlik, J., Grzymała-Moszczyńska, J., Kałwak, W., Łukowska, M., Żymełka, A. i Wierzchoń, M. (2015). Powroty polskich naukowców - raport z badań. Studia Humanistyczne AGH, 3/2015, 89-108.